Tesisatçım

Su Kaçağı Tespiti

...
Su Kaçağı Tespiti
Su Kaçağı Tespiti

Su kaçağı bina için son derece sıkıntılı bir durumdur. Nem ve rutubet oluşumuna sebep olmasının yanı sıra gider borularında yaşanan su tesisatı kötü kokuya da sebep olabilmektedir. Geçmişte su tesisatında ya da gider tesisatında yaşanan su kaçağının tespit edilmesi hayli zor idi. Günümüzde kullanılan su kaçağı tespit cihazları sayesinde ise soruna sebep olan alan kısa sürede tespit edilerek nokta atışı ile işlem yapılabilmektedir. 

Gizli Su Kaçağı Tespiti Nasıl Yapılır?

Gizli su kaçağı tespitinde su vananızı kapatmanıza karşın su sayacınızın dönmesi bina içinde kaçağın bulunduğu anlamına gelir. Bunun yanı sıra duvar ya da sıvada görülen kabarıklık ve nem de su kaçağının oluştuğunu göstermektedir. Parkede yaşanan kabarıklıkta su kaçağının oluşma sebepleri arasında yer alır. Normalin üstünde görülen su faturasının gelmesi ve kombideki su barının sürekli çalışır durumda olması da binanızda gizli su kaçağının varlığına işaret eder.

Su kaçağının parke ve duvarda yaşanan olumsuz durumlar ile yeri anlaşılmasının yanı sıra bu gibi durumların olmaması durumunda son derece zor olabilir. Yaşanan su kaçağının tespiti için ise konusunda uzman ve deneyimli bir ekipten destek alarak son teknoloji cihaz kullanımına yer verildiğinden de emin olmanız önerilir.

Su Kaçağı Tespitinde Yapılabilecek İşlemler

Evde su kaçağı oluşması durumunda belli bazı belirtiler gözlemlenir. Bu belirtiler gözle görülebilen durumlar olmak ile beraber aynı zamanda su faturanızda yaşanan artışta su tesisatınızda yaşanan gizli bir kaçak anlamına geliyor olabilir. Su kaçağı sadece binaya ulaşan temiz su da görülmez. Giderlerde ya da kalorifer tesisatında da su kaçağı tespiti yaşanabilmektedir.

Kalorifer tesisatında su kaçak oluşması durumunda sıcak su takibinin yapılması yeterli sonuca ulaşılmasına destek olur. Su tesisatında yaşanan kaçakların tespit edilmesinde birçok farklı cihaz kullanımına yer açılarak kolaylıkla tespit edilebilmektedir.

Cihaz Yardımı ile Su Kaçağı Tespiti Nedir?

Cihazlarla su kaçaklarının tespit edilmesinde farklı uygulamalara yer açılabilmektedir. Bu işlemlerde cihaz kullanımına yer veren personelinde gerekli deneyime ve uzmanlığa sahip olması oldukça önemli bir detaydır.

Cihazla su kaçağı bulma işlemlerinde kaçağın yerinin kısa sürede tespit edilmesi mümkün olmaktadır. Nokta atışı yapılarak elde edilen su kaçak tespiti cihazı farklı çeşitlere sahiptir.

Termal kamera kullanımı işlemleri sıcak su akışının yer aldığı kalorifer tesisatı için ideal bir yöntemdir. Duvar içinden, fayanstan ya da parke altından geçen tesisat termal kamera ile takip edilerek sızıntının yaşandığı yer kolaylıkla tespit edilebilmektedir.

Kaloriferin yanı sıra tesisatta yer alan su borularının zarar görmesi durumunda sızıntının oluştuğu alanın tespiti için nemölçer cihazından da yararlanılmaktadır.

Cihaz ile su kaçağının belirlenmesinde kameralı sistemden de destek alınarak kaçağın tam olarak nerede yaşandığı kolaylıkla tespit edilir. Özellikle gider boruların karşılaşılan su sızıntılarında kameralı sistem pimaş borunun hangi alanında kaçak oluştuğunun tespit edilmesi mümkün olur.

Su kaçağının tespitinde aynı zamanda akustik dinleme cihazlarından da yararlanılmaktadır. Bu hizmeti sunacak olan personelin ise cihaz kullanımında belli deneyime sahip olup gerekli eğitimleri de almış olması son derece önemlidir.

Su Kaçağı Tespitinde Kameralı Sistem

Kaçağın yerinin tespit edilmesi işlemlerinde farklı cihaz kullanımlarına yer açılarak tam olarak yeri artık tespit edilebilmektedir. Geçmişte son derece zor olan bu işlemler binaya ulaşan su içinde gider boruları içinde zor olmaktaydı. Günümüzde ise su kaçak tespitinde özellikle gider borularında yaşanan sızıntıda kameralı sistem ile kısa sürede belirlenmektedir. Gider borusunun tamamının görüntülenmesine destek olan kameralı sistem uygulaması ile pimaş boruda yaşanan sızıntı ya da sızıntılar kolaylıkla tespit edilmektedir. Kameralı görüntülü sistem kullanımında da bazı detayların bilinmesi oldukça önemlidir.

Kameralı sistem ile yapılacak olan işlemlerde personeli belli eğitimleri almış olması gerekir. Sadece eğitim değil deneyimde kameralı sistemin uygulanması ve tespitin yapılmasında gereklidir.

Parke Altındaki Su Kaçağı Tespiti Nasıl Yapılır?

Parke altında yaşanan su kaçağının tespitinde parkeler sökülmeden sızıntının bulunduğu yer kısa sürede belirlenebilmektedir. Su kaçağı tespitinde parkelerde yapılacak işlemde nemölçer, akustik dinleme kullanıldığı gibi kalorifer tesisatı gideri için ise termal cihazdan yararlanılabilmektedir. Termal cihaz ile tüm kalorifer tesisatın detaylı olarak incelenebilmektedir. Bu sayede yaşanan su kaçağı ya da su kaçakları nokta tespiti yapılarak tespit edilir. Bu sayede işlem kısa bir süre içinde gerçekleştirilerek uzman ekip tarafından tam olarak kaçağın yer aldığı alan belirlenir. Böylelikle alanda işlem yapılarak kısa sürede sızıntının olduğu bölge ya da bölgelerde sızıntının giderilmesi de mümkün olur.

Pis su parke altından geçmez. Fakat geçtiği durumlarda da kameralı sistem yardımı ile parke altındaki sızıntının tespit edilmesi mümkün olmaktadır. İşlem için ise konusunda uzman ve deneyimli bir ekipten destek almanız oldukça önem taşır.

Fayans Altındaki Su Kaçağı Tespiti Nasıl Yapılır?

Fayans altında yaşanan su kaçakları geçmişte son derece zor tespit edilerek fayansların kırılması gerekmekteydi. Günümüzde ise fayans altındaki su kaçağının tespiti cihazlar sayesinde kolaylıkla gerçekleştirilerek kısa sürede kaçağın giderilmesi de mümkün olur.

Parke altındaki su kaçağının tespitinde olduğu gibi fayans altında oluşan su kaçağının tespitinde de belirlenen cihazlardan destek alınır. Böylelikle işlemlerde nota atışı yapılır ve sadece belirlenen alanda tadilat yapılır. Bu durum ekonomik açısından da büyük avantajı elde etmenize destek olmaktadır.

Su Kaçağı Tespitinde Akustik Dinleme Cihaz Kullanımı

Su kaçakları ev ve iş yerlerinde karşılaşılabilen durumlardır. Geçmişte duvar ve zemin içinde yürütülen su borularında yaşanan arızanın tespiti zor olmak ile beraber çok fazla tadilat ile karşılaşılmasına neden olmaktadır. Günümüzde kullanılan su kaçağı tespit cihazları ise su kaçağının kısa sürede tespit edilmesine olanak sunarak ayrıca tadilat çalışmalarından da kurtulmanıza destek olur. Su kaçağının tespit edilmesinde kullanılan akustik dinleme cihaz kullanım suyun gidişini ve sızıntısının tespitinde son derece önemlidir. Fakat bu cihaz kullanımında da personelin gerekli eğitimleri alarak uzman olması lazım gelir. Bu sebeple, konusunda uzman ve deneyim sahibi bir ekipten su kaçağı tespitinin istenmesi önerilmektedir.

Kırmadan Dökmeden Su Kaçağı Tespit İşlemi

Kırmadan su kaçağı bulma çalışmalarının gerçekleşmesine destek olan cihaz kullanımları su kaçak yerinin nokta atışı ile belirlenmesinde yardımcı olur. Su kaçağı tespiti geçmişte son derece zorlu idi. Fayans altında ya da parke altından geçen borularda görülen su kaçağının tespit edilmesi oldukça zorlu bir işlem olmanın yanı sıra tadilat çalışmalarını da gerektiren durumlara sebebiyet vermektedir. Kırmadan ve dökmeden su kaçağının tespit edilmesi çalışmalarında günümüzde nemölçer cihazı, termal kamera, akustik dinleme, kanal ve boru görüntüleme cihazlarında yararlanılmaktadır.

Kullanılacak olan su kaçağı tespit cihazları sayesinde işlem kısa sürede ve nokta atış ile yaşanmaktadır. Fakat bu cihazların kullanımı konusunda da deneyimli ve profesyonel bir ekipten yararlanılması son derece önemlidir. Böylelikle su kaçağının doğru tespiti yapılarak işlemde kısa süre içinde gerçekleştirilmiş olur.

Birden Fazla Olan Su Kaçağında Tespit Nasıl Yapılır?

Akustik dinleme cihaz kullanım ile binada yaşanan su kaçağının kısa sürede tespit edilmesi mümkün olmaktadır. Su kaçağının tespitinde zamanda da tasarruf elde etmek için öncelikle basınçölçer kullanımına yer açılır. Dairenin su basıncında düşmenin olup olmadığı bu cihaz sayesinde kısa sürede tespit edilebilmektedir.

Baro metre ile yapılacak olan basınç ölçme işlemi sonrasında kaçak olduğunun belirlenmesi ile beraber akustik dinleme işlemine yer verilir. Akustik dinleme sonrasında su kaçağını olduğu noktanın belirlenmesi sonrasında sorunun giderilmesi sonrasında ise tekrardan baro metre kullanımına yer verilerek su sızıntısının olup olmadığı tespiti için basınç ölçülür.

Su sızıntısı tespiti işleminde sızıntı binaya ulaşan temiz su değil de pis su gider borusunda ise kameralı görüntüleme cihazı ile sızıntı belirlenebilir. Kameralı görüntüleme cihazı pimaş boru içini baştan sona görüntülemede destek olur. Bu sayede ise pimaş boru içinde yaşanan birden çok su sızıntısının da tespiti mümkün olmaktadır.

Kalorifer tesisatında yaşanan su sızıntısı işlemlerinde ise kombi basıncı da dikkat alınarak işleme başlanır.  Kalorifer tesisatında oluşan su kaçağı tespitinde ise termal kamera kullanımına yer açılmaktadır. Termal kamera sistemi ile kalorifer su tesisatınızda yaşanan birden çok su kaçağı da kısa süre içinde nokta atışı ile tespit edilebilmektedir.

Ev ya da iş yerinde yaşanan su kaçağı tespiti işlemleri ile ilgili olarak cihaz kullanımına yer veren ve cihaz kullanımı konusunda da profesyonel bir ekip ile çalışan firma seçimine yer vermeniz önerilir.

Su Kaçağı Tespitinde Tadilat Gerekir mi?

Binalarda sadece gelen temiz su da değil aynı zamanda gider borularında da karşılaşılabilen su kaçağı binanın ömrüne zarar verir. Nem ve küfe sebep olarak insan sağlığı açısından da olumsuz etkiye sebep olan su kaçakları binanın da kullanımda sıkıntı yaşamasına sebep olur. Ev ya da iş yerlerinde temiz ya da kirli su tesisatında görülebilen su kaçağı aynı zamanda kalorifer tesisatında da görülebilmektedir.

Pis su yani gider borularında yaşanan su kaçağının tespit edilmesinde görüntüleme cihazlarından yararlanılmaktadır. Bunun ile pimaş boru içinde yer alan tüm sızıntılar tespit edilir. Kesinlikle görüntüleme işlemlerinde tadilat gerektiren bir durum ile karşılaşılmaz Aynı şekilde kalorifer tesisatında yaşanan sızıntılarda da termal kamera cihazından yararlanılarak tüm tesisat detaylı olarak incelenebilmektedir. Bu incelemede birden çok sızıntı var ise bu kısa sürede belirlenir. Termal kamera ile yapılacak olan işlemde herhangi bir tadilat çalışması gerektirmemektedir.

Termal kamera ve gider borusu görüntüleme işleminin yanı sıra akustik dinleme ve nemölçer kullanımlarına yer açılarak gerekli uygulamalarda da tadilat gerektiren bir çalışma ile karşılaşılmamaktadır.

Su Kaçağı Tespitinde Profesyonel Destek Almanın Önemi

Su kaçak tespiti yapmak için sadece cihaz teminine gerek duyulmaz aynı zamanda cihazların kullanımında da profesyonel ekipten yararlanılması gerekir. Su kaçağı tespitinde kullanılan cihazlar sızıntının tespit edilmesinde herhangi bir tadilata gerek duyulmamasına sebep olur. Konusunda uzman ve deneyimli bir ekip tarafından yapılması gereken su kaçağı tespiti işlemi sonrasında nokta atışı ile sızıntı yapan alan belirlenir.

Su kaçakları nasıl tespit edilir sorusunda ise teknolojinin sunduğu cihazlar demek doğru olur. Gider borularında yaşanan su kaçak tespitinde görüntüleme kamera cihazında yararlanılarak tüm gider borusu baştan sona görüntülenerek sızıntının bulunduğu yer ya da yerler tespit edilebilmektedir. Bunun yanı sıra kalorifer tesisatında yaşanan sızıntılarda da termal kamera ile tüm tesisat detaylı olarak incelenerek sızıntı ya da sızıntılar belirlenir. Temiz su tesisatı için ise akustik dinleme cihazlarından ve nemölçerden yararlanılarak kesin tespit yapılır. Tüm bu işlemlerde kullanılan bütün cihazlar ile ilgili deneyimli bir ekipten yararlanılması gerekir.

Su Kaçağı Tespiti Hizmetini Nereden Alabilirim?

Su kaçağının tespitinde konusunda uzman ve deneyimli bir ekipten destek almanın yanı sıra gerekli cihaz donanımına da sahip olunması oldukça önemlidir. Uzman ekibimiz ile sunduğumuz hizmetlerimizde gerekli tüm donanım ve teçhizatlar ile hizmet sunulur.

Müşteri temsilcimize ile irtibatta geçerek su kaçağı tespit hizmeti ile ilgili başvurunuzu yapmanız durumunda uzman ekibimiz kısa sürede adresinize ulaşım sağlayarak gerekli olan hizmeti size sunar. Su kaçağı tespitini firmamızdan alarak uzman desteği ile işlem yapmak için hemen başvurunuzu yapabilirsiniz.

Su Kaçağı Tespit Fiyatları

Su kaçağı tespiti hizmetlerinde farklı birçok çalışmaya yer açılmaktadır. Temiz su da oluşan kaçağın olup olmadığı ile ilgili olarak öncelikle basınçölçer cihazından yararlanılarak gerçekten bir kaçak olduğu belirlenir. Eğer kaça var ise akustik dinleme cihazı kullanılır. Gider borusunda yaşanan su kaçağı uygulamasında ise tüm pimaş borusu baştan aşağı incelenerek yaşanan su sızıntısı ya da su sızıntıları tespit edilmektedir. Bu işlemlerin yanı sıra kalorifer tesisatında yaşanan işlemlerde ise termal kamera sisteminden destek alınmaktadır.

Su kaçağı tespitinde kaçağın bulunduğu bölgeye göre cihaz kullanımın yer verilerek kaçak ya da kaçaklar kısa bir süre içinde tespit edilerek onarım da aynı hız ile gerçekleştirilir.

Su kaçağı tespiti fiyatları ise tespit işlemlerinde yer verilen hizmete göre değişim göstermektedir. Bu çalışmalar ile ilgili olarak hizmet sunulmadan önce konusunda uzman olan personelimiz hizmet fiyatlandırması hakkında tarafınıza bilgilendirme yaparak gerekli olan hizmete onay vermeniz durumunda yer verir. Su tesisatı kaçaklarında ve onarımında profesyonel hizmet vermekteyiz.

Su kaçağı tespiti işleminde farklı cihaz kullanımlarına yer açarak kısa sürede ve nokta atışı ile personelimiz en kaliteli hizmeti sunar. Su tesisatınızda karşılaştığınız sorun çözümünde firmamız kaliteli ve garantili hizmet sunar. Sizde bu kaliteden yararlanarak konusunda uzman personelden profesyonel desteği almak için hemen firmamıza başvurunuz yapabilirsiniz.